Szanowni Państwo
 
Prowadząc działalność gospodarczą działamy w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcielibyśmy poinformować, iż:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELKABEL Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: PPH ELKABEL Szczygielski Sp. j.), 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112, NIP 946-215-65-57, REGON 430991532, KRS 0001085396.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 81 748 90 72 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: info@elkabel.pl.
 
2. W przypadku przekazania danych w procesie rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona zgoda, która może być cofnięta  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
3. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne w celu prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji pracowników.
 
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
5. Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Usunięcie danych następuje po cofnięciu zgody na przetwarzanie tych danych.
 
6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków administratora danych osobowych wynikających z zawartej umowy z firmami świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom upoważnionym ustawowo.
 
7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, co oznacza, że nie stanowią podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie służą do przewidywania zachowań i preferencji.